Sponsor schoolkinderen in Butwal

Kinderen van arme gezinnen werken al vanaf jonge leeftijd. In het zuiden van Nepal, bij Butwal, zijn er veel kinderen die elke dag stenen uithakken in de rivierbedding. Zwaar werk voor een kind. Een lokale dominee, dominee Yuberaj, zag dat er voor deze kinderen weinig toekomst was en heeft schooltjes opgericht in de sloppenwijken van Butwal.   

Nieuw gebouw

In eerste instantie bestonden de lokalen uit een paar palen met een golfplaten dak. De klassen bestonden uit wel 50 kinderen van allerlei leeftijden. Doordat er een aantal rijke omwoners ook financieel mee hielpen, kwam er al snel een eerste gebouw. Nadat dit gebouw door een overstroming was weggespoeld, is er door financiële hulp uit het buitenland weer een nieuw gebouw gekomen.

Doorstromen

Eerst zijn de oudere kinderen in de school op een niveau gebracht om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs in een overheidsschool. Daarna zijn er klassen gekomen van groep 1 tot 4. Na groep 4 zijn de kinderen groot genoeg om door te stromen naar het reguliere onderwijs.

Inmiddels zijn er twee scholen, die geregistreerd zijn en subsidie ontvangen van de overheid. Hiervan kunnen twee onderwijzers worden betaald. Er zitten 150 leerlingen op de scholen. Twee onderwijzers op 150 leerlingen is natuurlijk niet haalbaar. Nog drie onderwijzers worden betaald door sponsering en door geld wat buurtbewoners verzamelen. Momenteel wordt er gewerkt aan de registratie van nog een derde schoolgebouw.

Contributie

De kinderen betalen zelf 100 roepies (1 euro) aan het begin van het jaar. Zo nodig sponsort Stichting TEACH de kinderen door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan het schoolgeld, het examengeld of een schooluniform.

Betere toekomst

Door het onderwijs dat de kinderen op school ontvangen, hebben ze kans op een beter toekomst dan hun ouders. ECEC traint de nieuwe leerkrachten die op de scholen in Butwal werken en heeft de school voorzien van onderwijsmaterialen en spelletjes.

 

Wilt u de kinderen van Butwal de kans geven op goed onderwijs? 

Voor dit project is €500 per kwartaal nodig. Stichting TEACH ministries vind het een belangrijk project en steunt dit van harte.

Sponsor dan dit project door uw gift over te maken naar:  

Stichting Teach Ministries
ABN/AMRO bank
IBAN: NL20ABNA 0561072159
o.v.v. Sponsor schoolkinderen in Butwal

Stichting TEACH ministries is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift voor het werk van Stichting TEACH ministries is daarmee geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting.