Over ons

Stichting TEACH Ministries ondersteunt organisaties en projecten in Nepal, die zich inzetten voor gezonde, evenwichtige ontwikkeling en vorming van kinderen. Dit kan zijn in de thuissituatie (ouders en verzorgers), op school (onderwijzers) of in kerkelijk verband (kinderwerkers). 

Het beste

Nepalezen zijn gek op kinderen. Kinderen zijn hun toekomst. Net als overal ter de wereld willen ouders het beste voor hun kinderen. De vraag is: wat is het beste? Kleding, eten en drinken zijn vanzelfsprekende basisbehoeften waaraan meeste ouders kunnen voldoen.

Onderwijs

Goed onderwijs is ook belangrijk. Als een kind rond de 3 jaar is, begint de zoektocht naar een goede school. Inmiddels beseft men in Nepal dat de traditionele onderwijsmethode (de leraar praat en de kinderen mogen alleen herhalen wat de leraar zegt), niet effectief is. Het is dwangmatig en er is niet veel ruimte voor creativiteit. Resultaat is dat de kinderen niet gestimuleerd worden om te leren en zich gaan vervelen. 

Als een kind eenmaal naar school gaat, zijn veel ouders opgelucht. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en vorming van hun kind bij de onderwijzers. Dat denkt men. Maar de manier waarop er thuis en in de kerk met de kinderen wordt omgegaan, is even belangrijk als het onderwijs op school. Daarbij is het voor een kind heel verwarrend als er in de verschillende omstandigheden anders met hen wordt omgegaan.

Uniek

TEACH Ministries gelooft dat elk kind uniek is en een eigen persoonlijkheid heeft. Daarbij geloven we dat een zorgzame, veilige en stimulerende omgeving nodig is om de gaven en talenten die ze van God hebben gekregen volledig tot ontwikkeling te laten komen. Vanuit die visie ondersteunt Stichting Teach Ministries organisaties en projecten in Nepal.

Deze organisaties werken zo veel mogelijk samen met de Nepalese regering en andere organisaties, die het welzijn van de kinderen in Nepal op het oog hebben.

Het jaarverslag, een recent financieel verslag en de balansrekening van Stichting TEACH ministries zijn beschikbaar ter inzage.