Hoofdpunten Beleidsplan

Samenvatting beleidsstrategie Stichting TEACH Ministries:

  • Stichting TEACH Ministries werkt aan het tot stand brengen van haar visie door activiteiten te ondersteunen, die door partner organisaties in Nepal worden uitgevoerd.
  • Stichting Teach Ministries werkt alleen samen met partner organisaties, waarvan het beleidsplan overeenkomt met de doelstelling van onze Stichting.
  • Bij een verzoek tot ondersteuning wordt nagegaan of deze binnen de statuten van St Teach Ministries vallen. Bij goedkeuring gaat St Teach Ministries hiervoor fondsen werven bij haar achterban en mogelijke donor organisaties in Nederland.
  • Het beleidsplan is via deze link te downloaden.