Projecten met scholen

Een schooldag kan erg saai zijn...
...maar na een cursus bij ECEC is het veel leuker!

Early Childhood Education Centre (ECEC) is een onderwijskundig advies- en trainingscentrum voor het onderwijs aan het jonge kind. In 2001 werd het opgericht door een internationale groep mensen met de visie dat elk kind in Nepal toegang moet hebben tot kindvriendelijk onderwijs.

Praktische kennis

Om kinderen op school goed tot hun recht te laten komen, moeten onderwijzers leren hoe ze het beste uit hun leerlingen halen. Nepalese studenten die onderwijskunde studeren, krijgen veel theoretische kennis. Maar het onderwijs ontbreekt aan pedagogische en praktische kennis die nodig is om voor een klas te staan. Eenmaal voor de klas vervallen ze dan vaak in onderwijsvormen die ze uit hun eigen schooltijd kennen. Dit houdt in dat jonge kinderen de hele dag in een bankje zitten en eindeloos bezig zijn letters en cijfers uit het hoofd te leren, zonder dat ze het verband kennen. Omdat deze manier van onderwijs niet bij kinderen past, zijn er veel kinderen die vroegtijdig afhaken.

ECEC geeft cursussen aan leerkrachten in de onderbouw. Naast de cognitieve ontwikkeling van het kind wordt er ook aandacht besteed aan fysieke, emotionele en sociale vaardigheden.

Cursusaanbod

Het cursus aanbod van ECEC is heel breed. Zo is er voor onderwijzers van jonge kinderen een cursus van 1 week tot een cursus van 1 jaar. Cursussen worden ook in samenwerking met de Kathmandu Universiteit georganiseerd.

Scholen kunnen ECEC ook inhuren voor een onderwijsadviestraject. Dit is een combinatie van de training van de onderwijzers, voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders, seminars voor het schoolbestuur en onderwijsadvies op maat.

Verder ontwikkelt ECEC nieuw onderwijs materiaal en organiseert conferenties.

Samenwerking

ECEC werkt samen met zowel nationale als internationale organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en ontwikkeling van het jonge kind. Ook werkt ECEC samen met de Nepalese regering. Zo nemen ECEC vertegenwoordigers deel aan de denktank die zich bezig houdt met het nationale curriculum voor de ontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast draagt ECEC bij aan onderwijsadviesprojecten op regeringsscholen.

In 2019 bestaat ECEC uit een enthousiaste groep van 50 mensen, onder leiding van een Nepalese manager. Twee (Nederlandse) expats zijn als onderwijsadviseurs bij ECEC betrokken.

Voor details van de activiteiten, zie het meest recente jaarverslag van ECEC.

Juffen leren spelletjes te spelen
Een les voor onderwijzers bij ECEC
Leren door te spelen